onsdag 7. november 2012

Luthers liv.

Martin Luther.

Noen stikkord om hans liv.
A. Martin Luther i Tyskland. F. 10/11 1484 i Eisleben, døpt 11.11 på St. Mortens dag, derfor fikk han navnet Martin (Morten).
1505. Studerte filosofi og jus i bl. a. Erfurt. Ble munk. Tordenværopplevelsen. Augustinermunk.
1508 til Wittenberg, i Svarteklosteret. Leste teologi.
- hadde angst, tenkte på dommedag, bad, pinte seg selv.
1510 til Roma: krøp opp Pilatustrappa, Scala Sancta, det ga avlat i 252 år, dvs. bli fri skjærsilden (renselse) mellom døden og evigheten.
Så baksiden av kirkelivet: synd, pengekjærhet, verdslighet.
1512 prof. i teologi. Foreleste over Salmene og Romerbrevet.
1513 el. 1514. Tårnopplevelsen, ved Rom. 1,17. Han så: Den som tror på Jesus, får Guds rettferdighet og er fullkommen i ham. Gud glemmer synden og tilgir alt. Vi blir hans barn, bare ved tro. Uten å bli munk og streve og arbeide for frelsen.
En tradisjon sier: Han grep pennen og skrev i margen på Bibelen: Sola Fide (ved tro alene). – Frykten forsvant, han fikk sjelefred. Dette talte han ofte om. Det er evangeliet, det glade budskap for trette syndere: Jesus døde for synden, og Gud tilgir uten betingelse.
(Det er andre tradisjoner også om dette.)
 
Reformasjonen begynner.
Det kunne han ikke ha for seg selv. En viktig årsak til at Luther ble reformator, var både hans egen opplevelse og Johan Tetzel som sa: Når penger i kisten klinger, straks sjelen or Skjærsilden springer. Han reiste rundt i Tyskland og talte om avlat. Avlat er:
- erstatning for botsgjerninger når de hadde syndet.
- ga frelse, tilgivelse fra Skjærsilden.
- Paven behøvde penger til Peterskirken.
Ved ett besøk i kirken i Wittenberg, fikk man avlat for 127799 år.
Avlat ble gitt ved å kjøpe avlatsbrev. Det var særlig viktig før Allehelgensfesten 1. nov.

(Del 2)

Reformasjonen begynte: 31. okt 1517 slo Luther opp 95 teser (setninger) på kirkedøra i Wittenberg. Det var mot avlat. Tesene var på latin og ment som et diskusjonsgrunnlag for de lærde (prestene). Det skjedde ikke, men innholdet i testene ble spredt og kjent over Tyskland på 14 dager (pga trykkeriet). Noen ble glade: nå slipper vi å betale for frelsen, andre motstandere – paven, presten og kirken.
Skriv ned Rom. 1, 17.
 
Motstand. Pave Leo X reagerte og ville dømme Luther.
Luther forsvarte paven, men ikke Tetzel o.a.
Senere ble avstanden til paven større: Kirkens lære var gal, den lærte frelse av nåde + gjerninger, dvs, bønner, gaver til kirken, pilegrimsferder.
Luther sa: Frelsen er bare ved tro av nåde (Sola fide et sola gratia). For Jesus hadde sona all synd på korset.
Les: Rom. 3, 9-31; 4, 1-8; 5, 1 og 6-8. 
 
Luthers kamp mot paven. Viktige år og hendinger: 
 
a) 1519 Disputas med Johann Eck – om tesene. Paven kan ta feil.
b) 1520 Luther lyst i bann, han brente bannbullen.
c) 1521 Riksdagen i Worms, forhørt av keiser Karl V (5). ”Jeg skal til Worms selv om det er like mange djevler som det er taksteiner der.” Her sa han de berømte ord på spørsmålet: Vil du tilbakekalle dine skrifter (lære)? – ”Jeg kan ikke handle mot samvittigheten. Her står jeg, og kan ikke annet. Gud hjelpe meg.”
- til borgen Wartburg hos venner i 10 mndr. Oversatte NT til tysk folkespråk i 1522. Skrev prekener.
1522 Prest og professor i Wittenberg.
Befridde munker og nonner fra klostrene: Gift dere!
1525 gift med nonnen Katharina von Bora (Kæth), og fikk et kloster i bryllupsgave av kurfyrsten. Fikk 6 barn, han sang og spilte i familien. Katharina var flink: Hun er mer verd enn Frankrike, sa Luther.
1525 Bondeopprøret.
1529 Den lille katekisme ferdig.
1530 Riksdag i Augsburg. Skriftet Augustana, ved Melankton. Nå ble de kalt protestanter, de protesterte mot at luthersk lære ikke skulle utbres.
1534 GT ferdig oversatt. Ved hjelp av Melankton, en lærd mann.
1546 18. febr. Luther dør i Eisleben 63 år. Han skulle dit å forlike to venner som var blitt uvenner! Og der ble han syk. 
 
Luthers arbeid.
a) Bibeloversettelse – hele Bibelen. Et storverk, og det gjorde tysk språk bedre og felles for landet. (Sola Scriptura).
b) Frelse ved tro av nåde ble sentralt. Dette førte bort fra Rom og i motsetning til katolske gjerninger. (Sola fide, sola gratia).
c) Katekisma. På visitaser så Luther hvor lite folk kunne. Så skrev han den lille katekisme. Først var den plakater på veggen hjemme. Skrev også en stor katekisme for prestene.
d) Gjorde gudstjenesten enklere.
e) Fikk bort helgendyrkelsen m.m.

Luthers bøker - utvalg.Bøker av Martin Luther – i ulike utgaver:

Luther,Martin     1.Mosebok kap. 22                                      kopi
Luther,Martin     an die Epheser    Bücherstiftung    1878,00              komm
Luther,Martin     an die Römer      Bücherstiftung    1878,00              komm
Luther,Martin     Av den unge Luther         Lutherstiftelsen  1931,00              v/S. Normann
Luther,Martin     Bibelske skattkiste           De unges             1944,00              andakt
Luther,Martin     Bjergprædiken 1 Mallings              1867,00              komm
Luther,Martin     Bjergprædiken 2 Mallings              1867,00              komm
Luther,Martin     Born slaves         Evangelical press              1984,00             
Luther,Martin     Brudesang,salme 45        Olsen     1865,00              komm
Luther,Martin     Davids 51. salme              Luther   1975,00              komm
Luther,Martin     de sju botssalmene          DELK      2005,00              komm
Luther,Martin     Der Rømerbrief  Vandenhoeck     1963,00              v/Ellwein
Luther,Martin     Die gantze heilige Schrift 1            Rogner  1545/1972         bibel
Luther,Martin     Die gantze heilige Schrift 2            Rogner  1545/1972         bibel
Luther,Martin     Die Korintherbriefe          Vandenhoeck     1968,00              v/Ellwein
Luther,Martin     En kristens frihet                            1988,00             
Luther,Martin     Episteln-Auslegung          Evangelischer Buch          1866,00              v/ Eberle
Luther,Martin     Episteln-Auslegung          Evangeilscher Buch          1866,00              v/Eberle
Luther,Martin     Epistle to the Galatians   Zondervan                        komm
Luther,Martin     Erlangen              Heyder  1847,00              Hab. Sakarja Erlangen-Ausgabe
Luther,Martin     Erlangen              Frankfurt             1884,00              Brief
Luther,Martin     Erlangen 29& 30              Heyder  1841,00              brev
Luther,Martin     Erlangen 31 & 32             Heyder  1842,00              brev etc
Luther,Martin     Erlangen 33 &34              Heyder  1843,00              1. MOSEBOK
Luther,Martin     Erlangen 35 & 36             Heyder  1844,00              2-5 Mosebok
Luther,Martin     Erlangen 37-38   Heyder  1845,00              Salmer
Luther,Martin     Erlangen 39-40   Heyder  1846,00              Salmer
Luther,Martin     Erlangen 41-42   Heyder  1847,00              Salmer;Hab:Sachar
Luther,Martin     Erlangen 43-44   Heyder  1848,00              Matt. ev
Luther,Martin     Erlangen 49-50   Heyder  1851,00              Joh. 14-20
Luther,Martin     Erlangen 51-52   Heyder  1852,00              Div
Luther,Martin     Erlangen 53-54   Heyder  1853,00              Div. - brev
Luther,Martin     Evangeleien-Auslegung   Gottlieb 1857,00              v/ Eberle
Luther,Martin     Fortale til Romerbrevet                               innledn
Luther,Martin     Fortaler til Bibelens bøker             Sandfjord aktietrykk        1934,00             
Luther,Martin     Første Mosebog del 1      Grams, nytrykk  1863,00              komm
Luther,Martin     Første Mosebog del 2      Grams   1864,00              komm
Luther,Martin     Første Mosebog, del 1 udl.            Grams   1863,00              komm
Luther,Martin     Galaterbrevet     Helsingør            1902,00              komm
Luther,Martin     Galaterne            Grams   1861,00              komm
Luther,Martin     Galatians - small Bibliobazaar        2007,00              komm
Luther,Martin     Genesis 1-5.        Concordia           1958,00              komm
Luther,Martin     Gled deg, Guds menighet              Lutherstiftelsen  1967,00              andakt
Luther,Martin     Heilige Schrift -Anhang    Rogner  1972,00              bibel
Luther,Martin     Herren er min hyrde,ps.23            Martinussen       1942,00              komm
Luther,Martin     Hovedverker III   Lutherstiftelsen  1931,00              skrifter
Luther,Martin     Huuspostil          Gyldendahlske   1864,00              preken
Luther,Martin     Hva sier Luther? Lunde    1974,00              leksikon
Luther,Martin     Hvordan skal livet leves? Noges Lutherlag 1936,00              v/S. Normann
Luther,Martin     Jødene og deres løgne     DNSU    1972,00              jøder
Luther,Martin     Katekismus Ringkas                       1989,00              katekisme
Luther,Martin     Kristi lidelse        Luthersk litt.studie                        
Luther,Martin     Kyrkopostilla 1   Artos     1987,00              preken
Luther,Martin     Kyrkopostilla 2   Artos     1987,00              preken
Luther,Martin     Levende Luther  Land og kirke      1967,00             
Luther,Martin     Lutherboken       Lunde    1977,00             
Luther,Martin     Luthers katekismer          Luther   1979,00              katekisme
Luther,Martin     Luthers reformasjon        Pax        2004,00              tekster
Luther,Martin     On Good works  Read how you    2006,00             
Luther,Martin     On the bondage of the will           APAA     1971,00             
Luther,Martin     Ord i rette tid     Lunde    1998,00             
Luther,Martin     Predikningar       Gleerups             1932,00              preken
Luther,Martin     Preface to Romans           NMM    1986,00             
Luther,Martin     Prekener-kirkepostille     Frikirkelige menighet       1949,00              Preken
Luther,Martin     Psalmen-auslegung 1       Evangelischen Buch         1873,00              v/ Eberle
Luther,Martin     Psalmen-auslegung 2       Evangelischen Buch         1874,00              v/ Eberle
Luther,Martin     Reformationsskrifter        Bibliotek for de tusen hjem                        
Luther,Martin     Register,Galaterbrevet     priv                      kopi
Luther,Martin     Romans Oliphant              1965,00              komm-Mueller
Luther,Martin     Romans Kregel    1977,00              v/Mueller
Luther,Martin     Romerne,Kildal,Eberle     Lutherstiftelsen  1874,00              komm-kopi
Luther,Martin     Rømerbrief - Eberle          Ev-BuchBücherstiftung    1878,00              komm
Luther,Martin     Römerbrief 1      Weicher              1908,00              komm
Luther,Martin     Römerbrief 1      Weicher              1908,00              v/Ficker
Luther,Martin     Römerbrief 2      Weichwer           1908,00              v/Ficker
Luther,Martin     Römerbrief-vorlesung      Kaiser Verlag      1957,00              komm
Luther,Martin     Sermons 1          Baker     2007,00              v/Lenker
Luther,Martin     Sermons 2          Baker     2007,00              v/Lenker
Luther,Martin     Sermons 3          Baker     2007,00              v/Lenker
Luther,Martin     Sermons 4          Baker     2007,00              v/Lenker
Luther,Martin     Sermons 5          Baker     2007,00              v/Klug
Luther,Martin     Sermons 6          Baker     2007,00              v/Klug
Luther,Martin     Sermons 7          Baker     2007,00              v/Klug
Luther,Martin     Store katekisme Ev-luth. kirkesamfunn     1977,00              katekisme
Luther,Martin     Sämtliche werke              Elibron  2006,00             
Luther,Martin     The bondage of the will   Clark      1973,00              skrifter
Luther,Martin     Theology             Westminster       1943,00              compend
Luther,Martin     Udvalg-artikler,preken    Credo    1985,00             
Luther,Martin     Udvalg-babyl.fangenskab              Credo    1982,00             
Luther,Martin     Udvalg-Galeterbrev 1      Credo    1981,00             
Luther,Martin     Udvalg-Latomus,synd.nåde           Credo    1995,00             
Luther,Martin     Udvalg-preken   Credo    1992,00             
Luther,Martin     Udvalg-Store katekismus              Credo    1996,00             
Luther,Martin     Udvalg-tro og ord,skram Credo    1994,00             
Luther,Martin     Utvalg 1              Gyldendal           1979,00              komm
Luther,Martin     Utvalg 2              Gyldendal           1979,00              preken etc
Luther,Martin     Utvalg 3              Gyldendal           1980,00              skrifter
Luther,Martin     Utvalg 4              Gyldendal           1981,00              skrifter
Luther,Martin     Utvalg 5              Gyldendal           1982,00              skrifter
Luther,Martin     Utvalg 6              Gyldendal           1983,00              skrifter
Luther,Martin     Vad säger Luther?            EFS        1970,00              leksikon
Luther,Martin     Ved tro alene      Lunde    2009,00              andakt
Luther,Martin     Väike Katekismus             Esti V.R. 1991,00              katekisme
Luther,Martin     Walch,Schriften 14          Harms   1987,00              små prof + Walchs Ausgabe.
Luther,Martin     Walch,Schriften 8            Concordia           1892,00              Joh,Acta,Kor,Gal. kort
Luther,Martin     Walch-Galater,ausführliche erkl.  Schlawits            1856,00              komm
Luther,Martin     Walch-Schriften 1            Comcordia Verlag            1881,00              komm
Luther,Martin     Walch-Schriften 3            Concordia           1894,00              komm
Luther,Martin     Walch-Schriften 6            Concordia           1897,00              store og små profeter
Luther,Martin     Walch-Schriften 7            Concordia           1891,00              Mat,Luk,Joh
Luther,Martin     Werke 1              Calwer   1930,00              skrifter  Calwer-Ausgabe
Luther,Martin     Werke 2              Calwer   1931,00              skrifter
Luther,Martin     Werke 3              Calwer   1935,00              skrifter
Luther,Martin     Werke 4              Calwer   1933,00              skrifter
Luther,Martin     Werke 5              Calwer   1932,00              skrifter
Luther,Martin     Werke 6              Calwer   1940,00              skrifter, historie
Luther,Martin     Werke, Weimar 64          Bohlaus 1990,00              skrifter Weimar-Ausgabe
Luther,Martin     Werke,Weimar 10           Bohlaus 1907,00              skrifter
Luther,Martin     Werke,Weimar 12           Bohlaus 1967,00              Brev
Luther,Martin     Werke,Weimar 14,          Bohlau  1895,00              skrifter
Luther,Martin     Werke,Weimar 41           Bohlau  1974,00              skrifter
Luther,Martin     Werke,Weimar 57           Bohlau  1939,00              skrifter
Luther,Martin     Works 10            Concordia           1974,00              komm:Salme I. 1-75
Luther,Martin     Works 11            Concordia           1976,00              Komm:Salme II.76-126
Luther,Martin     Works 12            Concordia           1955,00              Komm:Salmer
Luther,Martin     Works 13            Concordia           1965,00              Komm:Salmer
Luther,Martin     Works 14            Concordia           1958,00              Komm:Salmer
Luther,Martin     Works 15            Concordia           1972,00              Komm:
Luther,Martin     Works 16            Concordia           1969,00              Komm:Isa 1
Luther,Martin     Works 17            Concordia           1972,00              Komm:Isa 2
Luther,Martin     Works 18            Concordia           1975,00              Komm:Min.proph
Luther,Martin     Works 19            Concordia           1974,00              Komm:Min.pr2
Luther,Martin     Works 20            Concordia           1973,00              Komm:Min pr.3
Luther,Martin     Works 21            Concordia           1956,00              Komm:Bergpr,Luk 1
Luther,Martin     Works 22            Concordia           1957,00              K:Joh.1-4
Luther,Martin     Works 23            Concordia           1959,00              K:Joh.4-6
Luther,Martin     Works 24            Concordia           1961,00              K:Joh.14-16
Luther,Martin     Works 25            Concordia           1972,00              Rom
Luther,Martin     Works 26            Concordia           1963,00              Gal.1635. 1-4
Luther,Martin     Works 27            Concordia           1964,00              Gal 1635 0og 1519
Luther,Martin     Works 28            Concordia           1973,00              1.Kor,Tim
Luther,Martin     Works 29            Concordia           1968,00              Tit,File,Hebr
Luther,Martin     Works 32            Concordia/F        1958,00              Reformer II
Luther,Martin     Works 46            Concordia/F        1967,00              in Society III
Luther,Martin     Works 48            Concordia/F        1963,00              Letters I
Luther,Martin     Works 49            Concordia/F        1972,00              Letters II
Luther,Martin     Works 50            Concordia/F        1975,00              Letters III
Luther,Martin     Works 51            Concordia/F        1959,00              Sermons I
Luther,Martin     Works 52            Concordia/F        1974,00              Sermons II
Luther,Martin     Works 54            Concordia/F        1967,00              Table Talk
Luther,Martin     Works 9                            Concordia           1960,00              komm:5.Mos
Luther,Martin     Works. Companion vol.   Concordia           1959,00              teologi
Luther,Martin,utg.           En ädel liten bok              Artos     1985,00              Theol.germanica
Luther,red           Deutsche Theologia         Steinkopf            1892,00              teologi, v/ Luther
Luther;Martin     Katekisme           Cappelen             1952,00              katekisme