søndag 29. juli 2012

Luthers bøker.


Luther-utgaver:

Eg har nett fått tak i fleire og andre utgaver av
Luthers skrifter. Og dei er interessante på fleire måtar.

Joh. Georg Walch
gav ut Luthers skrifter i 25 store bind (dvs. 23 bind
der to av dei var dobbelbind). Den første utgåva kom
 frå 1739 - då var inndelinga ein annan. Ny, revidert
 utgåve kom så i 1880-90-åra. Walch har omsett
 skriftene til tysk. Luther underviste og skreiv
mykje av det på latin. Men denne siste utgåva
kom ut i St. Louis i Amerika på "Lutherischer
Concordia-Verlag". Det tyder truleg at det var
mange tyske lutheranarar in Amerika på den tida.
Men dei finst både i USA og Europa i Antikvariat.
Eg har berre seks av desse binda.

Chr. G. Eberle
gav ut skrifter av Luther på ein annan måte -
frå midten av 1800-talet i Tyskland. Han samla
t.d. talar og kommentarar av Luther frå ulike
 bøker der tekstane er frå evangelia. Her er og
hans "fortaler" til dei ulike skriftene. Dinest tok
han for seg alle breva, Apostelgjerningane og
Openberring og fann stader der han hadde kommentert
tekstar frå breva. Slik fekk dei t.d. ein kommentar
over Romarbrevet, den vart utvida i 1878.

Luther sin samla kommentar over Romarbrevet
kom ikkje før i 1908 då han vart trykt. Før det hadde dei
 berre Eberle sin.

Det same gjorde Eberle med Efeserbrevet og dei andre.
Nokre har heile kommentarar, andre er det berre litt
som er kommentert. Han samla også alle talar og
kommentarar over salmane og dei andre poetiske
bøkene i Bibelen.


Luthers skrifter WA.


Weimar-utgaven av Luthers skrifter (W.A.).

Bind.Bind
Avdeling 1 Skrifter
11
Schriften, Predigten, Disputationen 1512/18
22
Schriften, Predigten, Disputationen 1518/19
33
Psalmenvorlesungen 1513/15 (Ps. 1-84)
44
Psalmenvorlesungen 1513/15 (Ps. 85-150); Richtervorlesungen 1516/17; Sermone 1514/20
55
2. Psalmenvorlesungen 1519/21 (Ps. 1-22)
66
Schriften, Predigten, Disputationen 1519/20
77
Schriften, Predigten, Disputationen 1520/21
88
Schriften, Predigten, Disputationen 1520/21
99
Schriften und Predigten 1509/21 (Nachträge und Ergänzungen zu Bd. 1-6, 8, 9)
10 I 1
Weihnachtspostille 1522
10 I 2
Adventspostille 1522; Roths Sommerpostille 1526
10 II
Schriften 1522
10 III
Predigten 1522
11
Predigten und Schriften 1523
12
Reihenpredigt über 1. Petrus 1522; Predigten 1522/23; Schriften 1523
13
Vorlesungen über die Kleinen Propheten 1524/26
14
Reihenpredigten über 2. Petrus, Judas und 1. Mose 1523/24; Vorlesung über 5. Mose 1523/24
15
Predigten und Schriften 1524
16
Reihenpredigten über 2. Mose 1524/27
17 I
Predigten 1525
17 II
Fastenpostille 1525; Roths Festpostille 1527
18
Schriften 1525
19
Schriften 1526
20
Vorlesungen über Prediger Salomonis und 1. Johannesbrief 1526/27; Predigten 1526
21
Roths Winterpostille 1528; Crucigers Sommerpostille 1544
22
Crucigers Sommerpostille (Forts.) 1544
23
Predigten und Schriften 1527
24
Reihenpredigten über 1. Mose (1523/24): Druckfassung 1527
25
Vorlesungen über Titus und Philemon 1527; Jesaja (1528/30); Reihenpredigten über 3. und 4. Mose 1527/28
26
Vorlesung über 1. Timotheus 1528; Schriften 1528
27
Predigten 1528
28
Reihenpredigten über Matthäus 11-15, Johannes 16-20 und 5. Mose 1528/29
29
Pedigten 1529
30 I
Katechismuspredigten 1528; Großer und Kleiner Katechismus 1529
30 II
Schriften 1529 / 30
30 III
Schriften 1529/32
31 I
Psalmenauslegungen 1529/32
31 II
Vorlesungen über Jesaja und Hoheslied 1528/31
32
Predigten 1530; Reihenpredigten über Matthäus 5-7
33
Reihenpredigten über Johannes 6-8 1530/32
34 I
Predigten 1531
34 II
Predigten 1531
35
Lieder
36
Predigten 1532
37
Predigten 1533/34
38
Schriften 1533/36
39 I
Disputationen 1533/38
39 II
Disputationen 1539/45
40 I
2. Galatervorlesung (cap. 1-4) 1531
40 II
2. Galatervorlesung (cap. 5-6) 1531; Vorlesungen über Psalm 2, 45 und 51, 1532
40 III
Vorlesungen über die Stufenpsalmen und Ps. 90 1532; Jesaja 9 und 53 1543/44; Hosea 13 1545
41
Predigten 1535/36
42
Genesisvorlesung (cap. 1-17) 1535/38
43
Genesisvorlesung (cap. 18-30) 1538/42
44
Genesisvorlesung (cap. 31-50) 1543/45
45
Predigten 1537 und Predigtkompilationen (30er Jahre); Reihenpredigten über Johannes 14-15 (1533), Druckfassung 1538
46
Reihenpredigten über Johannes 16 (1533/34), Druckfassung 1538; Predigten 1538; Reihenpredigten über Johannes 1-2 1537/38
47
Reihenpredigten über Johannes 3-4 und Matthäus 18-24 1537/40; Predigten 1539
48
Bibel- und Bucheinzeichnungen; Nachträge zu Schriften, Predigten und Tischreden
49
Predigten 1540/45
50
Schriften 1536/39
51
Predigten 1545/46; Auslegung des 23. und 101. Psalms 1534/36; Schriften 1540/41; Sprichwörter-Sammlung
52
Hauspostille 1544 (Veit Dietrich)
53
Schriften 1542/43
54
Schriften 1543/46
56
Schriften, Römervorlesung (Hs.) 1515-16


Avdeling 2 Bordtaler.
1
Tischreden aus der ersten Hälfte der dreißiger Jahre, Sammlungen Veit Dietrichs und Medlers
2
Tischreden aus den dreißiger Jahren, Nachschriften Schlaginhaufens, Sammlungen Rabes und Cordaux'
3
Tischreden aus den dreißiger Jahren, Nachschriften Lauterbachs, Wellers u.a.
4
Tischreden aus den Jahren 1538-1540, Sammlungen Khummers, Nachschriften Mathesius u.a.
5
Tischreden aus den Jahren 1544-1544, Sammlungen Heydenreichs, Besolds, Lauterbachs u.a.
6
Tischreden aus verschiedenen Jahren, Sammlungen Aurifabers; Register


Avdeling 3 Den tyske bibel (Luthers bibel).
1
Handschrift der Erstübersetzung (Ri.-Hohel.) 1523/24
2
Handschrift der Erstübersetzung (Jes.-Sir.) 1527/32
3
Eintragungen in das Psalter-Handexemplar von 1528 (Kunheim-Psalter) (o.D.); Psalterrevision 1531; Bibelrevision 1539/40 (1. Mose - Psalm 150)
4
Bibelrevision 1540/41 (Spr. Sal.-Offb.); Revision des Neuen Testaments 1544 (Röm.- 2. Kor. 3); Eintragungen in das NT-Handexemplar von 1530; Eintragungen in das Psalterium-Handexemplar (Kunheim-Psalter (o.D.); Anhang: Luthers Entwurf zum Schreiben der Wittenberger Universität an Kurfürst Friedrich 1518
5
Vulgata-Revision 1529 (1. Mose - 2. Könige und Neues Testament)

Luthers Biblia 1545 Original-Text

Das Newe Testament Deutzsch (1522/1546)


Avdeling 4 Brever.
1
Briefe 1501-1520
2
Briefe 1520-1522
3
Briefe 1523-1525
4
Briefe 1526-1528
5
Briefe 1529-1530
6
Briefe 1531-1533
7
Briefe 1534-1536
8
Briefe 1537-1539
9
Briefe 1540-1542 - 1941
10
Briefe 1542-1544 - 1947
11
Briefe 1545-1546 - 1948
12
Briefe, Schriften, Aktenstücke 1514-1546, undatierte Briefe - 1967

Kopiert fra www.lutherdansk.dk med fornorsking av overskrifter.


Andre utgaver.

Utgaver av Luthers skrifter:


Ved siden av den store Weimar-utgaven av alt det Luther har skrevet, finne det også noen andre større samlinger og utgaver.


"Erlangen-Ausgabe" kom ut i årene 1826-57 i Tyskland, bind 1-67.


"Walchs utgave" har også vært brukt som utgangspunkt for oversettelse, 1-24, fra 1740-.
I denne utgaven er det to kommentarer til Genesis (1. Mose). Her kaller vi dem den lille kommentar fra 1523-26 og den store kommentaren som først ble ferdig i 1545, året før han døde etter flere år med forelesninger.


Et større utvalg av hans skrifter utgitt av O. Clemen, bind 1-8. Ny utgave i Berlin 1950.


BIBELKOMMENTARER.

Her skal vi samle Luthers kommentarer til bibelske bøker. De er hentet fra Concordia-utgaven. (Ikke alle Luthers bøker er med i denne engelske utgaven.)


G.T.:
1. Mosebok.
5. Mosebok.
2. Sam. 23, 1-7.
Salmenes bok - utvalgte salmer.
Forkynneren (Notes on Ecclesiastes).
Høysangen (The song of Salomon).
Profeten Jesaja.


De små profeter:
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Mika
Nahum
Sefanja
Haggai
Malaki
Jona
Habakkuk
Sakarja.


N.T.:


Mat. 5-7. Bergprekenen.
Luk. 1, 46-55.
Johannes-evangeliet.
Romerbrevet.
1. Korinterbrev kap. 7.
1. Korinterbrev kap. 15.
Galaterbrevet - den lille kommentar.
Galaterbrevet - den store kommentar.
1. Timoteus brev.
Titus brev.
Brevet til Filemon.
Hebreerbrevet.
1. Peters brev.
2. Peters brev.
Judas brev.
1. Johannes brev.
---

Enkeltbøker.

Her skal vi liste opp en del bøker av Martin Luther, utgitt på flere språk. Den blir på ingen måte fullstendig.


1. Norsk-danske utgaver.


BIBELKOMMENTARER:
1. Mosebok, b. 1-2. Utgitt i Christiania 1863-64 på Grams forlag. "Dr. Martin Luthers Udførlige Udlæggelse af første Mosebog." 1090 + 1247 s.


Galaterbrevet, 1902. "Udlæggelse af Galaterbrevet," trykt i Helsingør, oversatt etter Walchs tyske utgave og utgitt av "Evgl. luth. Missionsforening" i Danmark. 783 s.


Galaterbrevet b. 1-2, 1981, utgitt av Credo forlag i serien Skrifter i utvalg. Denne utgaven har fortløpende henvisninger til bind sidetall i Weimar-utgaven.


Davids 51. salme, Luther forlag 1975. 224 s.


Brudesang, Salme 45. Olsens forlag Kristiansand, 1865, oversatt etter Walchs utgave. 264 s.


De sju botssalmene. Utgitt 2005 av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). 107 s.


Herren er min hyrde. Salme 23 m.m. Utgitt i 1942 av Martinussens forlag. 110 s.


Mat. 5-7. Bergprekenen. Oversatt av A. Sagen. Christiania 1867.
ANDRE SKRIFTER.
Hvordan skal livet leves? Om de gode gjerninger. Utgitt av Norges Lutherlag i 1936. 151 s.


Kristi hellige lidelse, utgitt av Norges Lutherlag.


Udvalg af Luthers reformations-skrifter. Oversatt av Kristian Olsen etter Walchs og Gerlachs utgaver. Utgitt av Bibliotek for de tusen hjem, Høvik. Trykt i Kristiania. Inneholder bl.a de 95 teser, en del brev, om avlat og nåde, om et kristenmenneskes frihet, om klosterløftene m.m. 127 s.


Luthers fortaler, 1934, samt en Haandbog eller register over emner med skriftsteder. 254 s.


De saksiske visitasjonsartikler av 1528, ved Martin Luther og Philip Melancthon. Lunde 1998. 95 s.


Jødene og deres løgne. 1542. Utgitt på dansk i 1972 etter en utgave fra 1938, med hakekorsmerket på, ved DNS U's forlag. Om dette er en rett oversettelse, kan jeg ikke uttale meg om.


Levende Luther. Utvalg ved Inge Lønning. 1967. 282 s.


Luthers reformasjon. Utvalg ved Tarald Rasmussen. 2004. 310 s.


Lutherboken, ved S. Lerfeldt. Luthers liv belyst ved hans skrifter. Sitat. Lunde 1977. 240 s.


Hva sier Luther? Lutherleksikon av Kurt Aland. Lunde 1974.


PREKENER:
Dr. Martin Luthers Prekener 1-2. Utgitt i 1949 av Den evang. luth- Frikirkelige menighet. 638 + 638 s.


Gled deg, Guds menighet. Husandaktsbok 1949. 347 s.


Bibelske skatkiste. Andagtsbog (dansk). 1944. 251 s.


Den lille katekisme. Beregnet på barn.


Den store katekisme. Beregnet på lærere og voksne.


Hovedverker av den kristne litteratur, bind III: Martin Luther. 1968.
2. Engelske utgaver.
The Complete sermons of Martin Luther, I-VII. Baker Book House 2000.


Commentary on the Epistle to the Galatians (Large print).1531/1535. Luthers store kommentar til Galaterbrevet.


A commentary on St. Paulus epistle to the Galatians. Abridged edition. Zondervan. 282 s.


Lectures on Galatians 1519. Luthers lille kommentar til Galaterbrevet.


Commentary on Romans. 1515-16. Kregel. 1977. 220 s.


A treatise on Good works, 1520. 2006. 191 s. Large print.


On the bondage of the will. APA 1971. 162 s.


A compend of Luther's theology. Westminster 1943. 253 s. Utdrag av Luthers skrifter om utvalgte emner.

Utvalg av Luthers skrifter.

Det er utgitt flere utvalg av Luthers bøker på flere språk. Her skal vi nevne et par av dem:

A . Verker i utvalg 1-6.
Denne utgaven kom i 1979 og var redigert av Inge Lønning og Tarald Rasmussen m. fl.. Her er både Luthers spesielle reformasjonsskifter med og utfrag av noen bibelfortolkinger.


B. Skrifter i utvalg (dansk), 1-9.
Denne serien begynte i 1976 og ble avsluttet i 1996 og ble utgitt på Credo forlag, København. Her er bl. a. en fullstendig utgave av Luthers store kommentar til Galaterbrevet, samt prekener, artikler, katekisme og andre reformasjonsskrifter.

Begge disse skriftene er svært nyttige for å sette seg inn i Luthers lære og den lutherske teologi. Begge serier er benyttet av både teologer og lekfolk.

Flere andre serier har vært utgitt, både på tysk (Ausgewälte Werke, 1-6 1951-; og Luthers skrifter i udvalg (dansk), 1- 5, 1980-1983; En eldre dansk utgave kom i 1910-14 i 5 bind.

Concordia-utgaven.

Denne utgaven på engelsk kalles også

the American Edition.

Det er en engelsk oversettelse av Luthers skrifter i 56 bind utgitt av Concordia Publishing House i St. Louis, Missouri, USA. Dette har gjort Luthers skifter mer tilgjengelig for flere mennesker.