mandag 18. april 2011

Luther: Rettferdig ved tro.

For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Rom. 3, 28.

Folk gjør seg ikke fortjent til Guds nåde eller får liv og frelse på grunn av noe de har gjort. Nei, den eneste grunnen til at de får liv og frelse er Guds kjærlighet ved Kristus. Noen annen vei finnes ikke.

Mange kristne er lei av å høre denne forkynnelsen om igjen og om igjen. De mener de lærte alt sammen for lenge siden. Men de forstår knapt hvor viktig dette er i virkeligheten. Hvis dette fortsetter å bli forkynt som selve sannheten, kommer den kristne kirke til å bli forenet og ren - for fra forfall. Denne sannheten alene skaper og opprettholder kristendommen.

Det kan være du får høre en umoden kristen skryte av hvor godt han vet at vi mottar Guds nåde ved Guds kjærlighet, og ikke noe vi gjør for å fortjene den. Men hvis han fortsetter med å si at dette er enkelt i praksis, da kan du være sikker på at han ikke vet hva han snakker om. Han finner neppe ut av det senere heller. Vi kan aldri lære denne sannheten fullstendig eller skryte av at vi har grepet den til fulle. Det er en kunst å tilegne seg den. Vi vil alltid bli studenter, og sannheten vil alltid forbli læreren.

De som virkelig forstår at de kan få Guds nåde ved troen og omsette dette i praksis, skryter ikke av at de har full oversikt. Nei, de ser på det som noe som smaker eller lukter godt - noe de alltid søker. Disse menneskene er ute av seg selv over at de ikke kan gripe det så fullstendig som de ønsker. De hungrer og tørster etter det. De lengter mer og mer.De blir aldri lei av å høre om denne sannheten. På samme måte innrømmer Paulus i Fil. 3, 12 at han ennå ikke har nådd dette målet. I Mat. 5, 6 sier Kristus at "salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten",

Martin Luther i boka: Ved tro alene. 19. april.