fredag 4. mai 2007

Luther

Luther
Luther skreiv mykje. Alt det han skreiv er samla i over 60 store bind. Difor er det berre småbitar me kan ta med her.
Her er teke med Luthers lille katekisme på bokmål, Luthers kjende fortale til Romerbrevet - på norsk, engelsk og på eldre tysk, omlag slik Luther skreiv det. Vidare har eg sett inn hans kommentar til 1. Mos. kap. 50 - og seinare kap. 49 m.m.
Under andaktar set eg inn små andaktsstykke av Luther - frå bøkene "Gled deg Guds menighet" og "Bibelske skattkiste" av han.

Ingen kommentarer: